Rystevogn.dk
HjemModeltogJernbanerBilledgalleri JernbanerBilledgalleri SporvogneBilledegalleri Modeltog
Cvk 1988Polske JernbanerPolske Normalsporet DamplokomotiverIndonesien
Polske Jernbaner

De polske jernbaner har en meget spændende historie. Mange af banerne er anlagt af tysker, russer eller østriger. Man skal huske på, at frem til afslutningen af 1 verdenskrig, var Polen delt mellem Tyskland, Rusland og Østrig/Ungarn. Således var den vestlige del tysk, østlige del russisk og den sydøstlige del Østrig/Ungarn. Efter våbenstilstanden i Companie i Frankrig d.11-11-1918 bliver Polen en selvstændig stat. Hvorefter Polskie Koleje Państwowe, bedre kendt som PKP, bliver oprette. Sejrsmagterne, det vil sige England, Frankrig, Italien og USA, diktere på hvilke betingelser. Taberne Tyskland og Østrig/Ungarn, skulle udlevere materiel til det tidligere besatte land. Det vil sige at PKP i 1918 overtog materiel fra Tyskland og Østrig/Ungarn. I alt blev det til 76 forskellige typer, i svingede antal. Der blev f.eks. overtaget 429 stk. maskiner af typen P8 (Br.38) og 308 stk. typen G8¹ (Br.55) begge Preussiske standart typer. 

I perioden mellem de to verdenskrige, kom der gang i en polsk egen produktion af damplokomotiver. Allerede i 1919 grundlages "Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce S.A." i Chrzanów (Fablok). Yderligere 2 fabrikker kommer til " Warszawska Spółka Akcyjna Budowy Parowozów" (WSABP) og  "Zakłady Mechaniczne Hipolita Cegielskiego" HCP i Poznań. I første om koncentrer man sig om div. godstogs typer, senere kommer der også persontogs typer til. Kronen på værket for polsk lokomotiv bygning var typen Pm36. Konstruktionen vandt en pris på den Internationale Teknologi og Kunst udstilling i 1937 i Paris. Den selvsamme udstilling hvor det danske lyntog af typen Ms var udstillet.


Poznan 2012. Indgangen til HCP.

Kun to af de polske fabrikker overlevede anden verdenskrig, det var Fablok og HCP. Og her måtte man begynde forfra. Ganske vist havde man et stort lager af dele til Br52 liggerne. Hvilke gjorde der blev bygget yderligere lokomotiver af typen Br.52. Hos PKP kom de Br52 der var bygget af tyskerne, til at hedde Ty2. De lokomotiver PKP lod bygge, kom de til af hedde Ty43. PKP overtog efter krigen, en del typer fra Tyskland. Det var primært de lokomotiver polakkerne selv havde bygget, på deres egne fabrikker. Men også lokomotiver fra andre fabrikker og typer kom til Polen. PKP overtog f.eks. 1369 stk. Br.52, som blev til Ty2. Mange af disse tyske typer var i drift for PKP til ind i 1970’erne. Den sidste tyske type der var i daglig drift var typen Ty2 (Br.52). Den holdt indtil sidste halvdel af 1990’erne. Der er stadig 1-2 lokomotiver af typen driftsklar ved depotet i Chabówka, i det sydlige Polen. De bliver brugt til div. Særtog. 

I dagens Polen er størstedelen af hovedstrækningerne elektrificeret. Disse har generelt en intensiv trafik både med persontog og godstog.  Der er dog undtagelser, Bl.a. den del af Ostbahn (Berlin-Danzig) som ligger i Polen, det er strækningen Kostrzyn-Gedańsk. Banen er dobbeltsporet mellem Kostrzyn og Piła. Mens den resterne del af banen er enkeltsporet. Trafik intensiviteten på den vestlige del af strækningen, må nok mere betragtes som en sidebane. Der er stadig lokomotiv trukket tog, men mange af togene er fremført med skinnebusser.

                                      
                                            Gorzow WLKP 2006. PKP Su45 med persontog til Kostrzyn/Küstrin.                                         Bogdanice 2006. Sa108 006 med tog på vej til Kostrzyn/Küstrin

På hovedbanerne er godstogene mange gang ganske store bloktog. Men der køres en del standsende godstog, der betjener lokalstationerne og sidebanerne. Det er ikke ualmindeligt, at man i efterårs månederne, kan opleve at der bliver kørt kul ud til de mindre land stationer. Så kommer den lokale kulhandler og afhenter sit kul på læssevejen. Eller det kan være roer, der skal fra landmanden og ind til den nærmeste sukkerfabrik.

                                       
                                                      Poznan 2007. PKP Ep07 372 med østkørene persontog.                                                                    Poznan-Wiry 2007. PKP Sm42 648 med lokal godstog.


Sidebaner findes der et utal af, både som normalspor og smalsporet. Sidebanerne med normalspor er generelt ikke elektrificeret. På mange af disse baner er der stadig person og gods trafik.  Selvom de moderne tider også er ved at finde vej i Polen, så er der stadig mange lokomotiv trukken tog, men der bliver dog flere og flere skinnebusser.  

Wolsztyn 2011. PKP St43 260 med cementvogne fra cementfabrikken i Povodowo, på vej til Leszno.

De smalsporsbaner der er tilbage, er kun små rester af de kolossale store net som blev anlagt bl.a. efter den tyske Kleinbahn lov. Disse baner findes i alle dele af landet. I dagens Polen er trafikken på disse baner som regel indskrænket til skoletog. Disse tog bringer eleverne ind fra landet til byerne for at de kan komme i skole. Omkring årtusinde skiftet indstillede PKP trafikken på alle smalsporsbanerne, da disse var urentable. I Smigiel medførte dette at man i 2001 oprettet sit eget operatør selskab SKD. Så man stadig kunne betjene, de små lokale samfund rundt om Smigiel. I 2002 begyndte man yderligere at køre med gods på Smigiel banen. Her stoppede succesen nu ikke. I årene efter begyndte SKD at drive trafikken på andre lignende baner, bl.a. ved Pleszew. I 2008 var det desværre nødvendigt at lukke strækningen mellem Smiegiel og Wielichowo. Sporet var simpelthen blevet for dårligt, til at opretholde en forsvarlig drift. i efteråret 2010 ville kommunen ikke betale til banen mere. Hvorved SKD opgav driften af banen.

                                               
                                   Smigiel, 2007. SKD MBxd2 218 afgår med tog til Stare Bojanowo.                                                             Miroszka,1998. PKP Px48 1754 med godstog til Witkowo fra Gniezno                                                                               

Som et lille kuriosum til smalspors banerne, så skal det lige med. At de baner der ligger i den centrale del af Polen, blev omsporet fra 1000mm til 750mm. omkring 1950. Dette skyldes at PKP efter den anden Verdenskrig, havde alt mange forskellige typer af damplokomotiver til smalsporsbanerne og man mente, at en omorganisation var nødvendig. Man valgte at samle alt 1000mm. materiellet i den nordlige del af Pojezierze Pomorskie (Pommern). Hvorefter man af uransaglige grunde, ligefrem ombyggede banerne i det centrale Polen, som f.eks. Stare Bojanowo- Smigiel-Wielichowo og Sroda-Zaniemyśl til 750mm. Dengang var disse baner dele af nogle større net og kun med få undtagelser ombyggede man hele nettet. F.eks var banen ved Sroda omkring 90 km da den var fuldt udbygget. Den del af strækningen der er tilbage imellem Sroda og Zaniemysl er 13km. Der er stadig ganske få spor tilbage fra meterspors tiden. F.eks. er noget af kulgården i Skoda opbygget af sveller fra meterspors tiden. Hullerne i svellerne til at fast gøre sporet med, er ganske tydeligt større end 750mm.

Krosniawice, 2006. PKP MBxD1 204 på banegården. Den hvide bygning i baggrunden er remisen.


Der findes flere forskellige Jernbanemuseer i Polen i dag, både for normalspor og for smalspor. Det nationale jernbane museum ligger i Warszawa. Her er der opbevarede og udstilles div. jernbane effekter i en fast udstilling, samt lokomotiver og vogne. Der udover er der museer med normalspors materiel i Chabówka, syd for Kraków. I Jaworzyna Śląska lidt sydvest for Wrocław. I Wolsztyn vest for Poznań. I Kościerzyna lidt sydvest for Gedánsk. Det nationale jernbanemuseums smalspors afdeling ligger i Scohaczew, vest for Warszawa. Yderligere er der museer i Gryfice nord for Szcecin, her udstilles der 1000mm. Materiel. Znin, sydvest for Bydgoszcz, udstilles 600mm. materiel.

I Gryfice er der også et lille dansk islet, idet en af de tidligere Als maskiner udstillet på museet. Det er den tidligere ABA 42, som er blevet til Tyn6 3635. ABA 41-42 blev solgt til Greifenberger Kleinbahn 1933. Begge maskiner overlevet krigen, hvorefter de blev overtaget af PKP. Begge maskiner var idrift langt op i 1980'erne.
www.tog-billeder.dk/ under afsnittet om Polen-Smalspor. Kan der ses billeder af Als maskinerne i drift.